Skaffa ett Pendler iPhone-case.

KÖP

Resestatistik

Stockholm*

%
Legend transit
Lokaltrafik
Legend walk
Legend bike
Cykla
Legend car
Bil
* Observera att resultatet bör tolkas med viss försiktighet då det inte är representativt för allmänheten eftersom urvalet av data är okontrollerat.